معرفي سپرده جدید از سوي بانك ايران زمين چاپ
بنراقتصادی نیوز : بانک ایران زمین با هدف ارائه خدمات برترو به منظور تامین منافع مشتریان خود " طرح جذب سپرده ۳۰ ماهه مهر" را ارائه کرد .

 بنا به تصویب هیئت مدیره این بانک ، به سپرده گذاران"طرح جذب سپرده ۳۰ماهه مهر"بانک ایران زمین، سالانه حداکثر ۲۲درصد سود علی الحساب پرداخت خواهد شد .
براساس این گزارش، مدت حساب سپردۀ سرمایه گذاری مدتدار" طرح جذب سپرده ۳۰ماهه مهر" سی ماهه در نظر گرفته شده و مبلغ سپرده‌گذاری نیز بایدحداقل                 ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰۰ ریال باشد. سود علی الحساب این سپرده به‌صورت روزشمار محاسبه و در مقاطع ماهانه به حساب مشتری واریز می‌شود. مهلت افتتاح این سپرده در بانک ایران زمین تا پایان آذرماه تعیین شده است . 

به گزارش اخبار بانك،تمام افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با گشایش این نوع سپرده‌ سرمایه‌گذاری ،از سود ویژۀ آن بهره‌مند شوند. این سپرده پس از اتمام یک دوره سه ماهه ، قابل تمدید نیز می‌‌‌باشد.

28 مهر 1392