تصویب پرداخت وام ۲۰ میلیونی خرید به واحدهای مسکونی ۲۰ ساله چاپ
اقتصادی نیوز : نادر قاسمی گفت: بانک مسکن اعطای سقف تسهیلات فروش اقساطی مسکن را برای واحدهای مسکونی حداکثر ۲۰ سال ساخت امکان پذیر کرد.

 

وی افزود: بانک مسکن اعطای سقف تسهیلات فروش اقساطی مسکن را از محل امتیاز صندوق پس انداز مسکن به میزان ۲۰ میلیون تومان برای واحدهای مسکونی حداکثر ۲۰ سال ساخت، امکان پذیر کرد.

وی ادامه داد:با این مصوبه اعطای سقف تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن به واحدهای نوساز و غیر دست اول از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن واحدهای مسکونی حداکثر۲۰ سال ساخت، امکان پذیر شد.

قاسمی اضافه کرد: سقف تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن و همچنین اوراق گواهی حق تقدم را به صورت جداگانه یا توام در تمامی شهرها برای واحدهای تا ۲۰ سال ساخت ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گفته وی، پیش از این به واحدهای مسکونی ۱۶ سال ساخت ۱۹ میلیون تومان، ۱۷ سال ساخت ۱۸ میلیون تومان و نهایتا ۲۰ سال ساخت ۱۵میلیون تومان بود.

به گزارش فارس،وی تاکید کرد:با این مصوبه از این پس بانک مسکن به واحدهای مسکونی که عمر ساخت آنها ۲۰ سال ساخت هست نیز ۲۰ میلیون تومان وام خرید پرداخت می کند.

30 مرداد 1392